Czy przydatne?

Renta co to znaczy

Definicja RENTA: Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy

Czym jest Renta znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego renta.
Znaczenie Rok Polisowy:
Co oznacza ubezpieczenia liczony od daty początku do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy renta.
Znaczenie Ryzyko:
Co oznacza Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia renta.
Znaczenie Ranking Funduszy:
Co oznacza zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach renta.
Znaczenie Reinwestowanie Zysków:
Co oznacza Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji renta.