Czy przydatne?

Składki Przekazanie co to znaczy

Definicja PRZEKAZANIE SKŁADKI: Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą

Czym jest Przekazanie składki znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych przekazanie składki.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń przekazanie składki.
Znaczenie Proces Inwestycyjny:
Co oznacza Mechanizm obejmujący zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, podstawowymi i portfelowymi przekazanie składki.
Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker przekazanie składki.
Znaczenie Przejęcie Opłacania Składki:
Co oznacza Odpowiednio z uwarunkowaniami umowy przejmuje wymóg opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia przekazanie składki.