Czy przydatne?

Składki Opłacania Przejęcie co to znaczy

Definicja PRZEJĘCIE OPŁACANIA SKŁADKI: Odpowiednio z uwarunkowaniami umowy przejmuje wymóg opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia

Czym jest Przejęcie opłacania składki znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów przejęcie opłacania składki.
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych przejęcie opłacania składki.
Znaczenie Przywileje Emerytalne:
Co oznacza Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury przejęcie opłacania składki.
Znaczenie Prospekt Informacyjny:
Co oznacza Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu przejęcie opłacania składki.
Znaczenie Papier Wartościowy:
Co oznacza uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle przejęcie opłacania składki.