Czy przydatne?

Prolongata co to znaczy

Definicja PROLONGATA: Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa

Czym jest Prolongata znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Początek Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza W ubezpieczeniach indywidualnych przypada on dziennie wskazany w polisie prolongata.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń prolongata.
Znaczenie Portfel Inwestycyjny:
Co oznacza różnych instrumentów finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe prolongata.
Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów prolongata.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru prolongata.