Czy przydatne?

Emerytalny Program Pracowniczy co to znaczy

Definicja PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY: Forma grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, 4. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych

Czym jest Pracowniczy program emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papier Komercyjny:
Co oznacza Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane spółki ratingowe pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Pasywa:
Co oznacza Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów pracowniczy program emerytalny.