Czy przydatne?

Emerytalny Program Pracowniczy co to znaczy

Definicja PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY: Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Polska Izba Ubezpieczeń (PIU):
Co oznacza ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Kluczowym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Papiery Dłużne:
Co oznacza obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Przejęcie Opłacania Składki:
Co oznacza Odpowiednio z uwarunkowaniami umowy przejmuje wymóg opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (POK/POF):
Co oznacza Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy pracowniczy program emerytalny.