Czy przydatne?

Inwestycyjny Portfel co to znaczy

Definicja PORTFEL INWESTYCYJNY: Złożona jest z różnych instrumentów finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, akcje firm notowanych na regulowanym rynku giełdowym, poza giełdowym albo dopuszczone do publicznego obrotu akcje NFI (w ramach narzuconych limitów zaangażowania)

Czym jest Portfel inwestycyjny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru portfel inwestycyjny.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek portfel inwestycyjny.
Znaczenie Prolongata:
Co oznacza Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa portfel inwestycyjny.
Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów portfel inwestycyjny.
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych portfel inwestycyjny.