Czy przydatne?

Dłużne Papiery co to znaczy

Definicja PAPIERY DŁUŻNE: Wszelkiego rodzaju obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie (emitentem), a nabywcą papieru dłużnego. Papiery dłużne zwykle cechują się wysoka płynnością i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym

Czym jest Papiery dłużne znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker papiery dłużne.
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych papiery dłużne.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą papiery dłużne.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń papiery dłużne.
Znaczenie Papier Komercyjny:
Co oznacza Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane spółki ratingowe papiery dłużne.