Czy przydatne?

Dłużne Papiery co to znaczy

Definicja PAPIERY DŁUŻNE: Wszelkiego rodzaju obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie (emitentem), a nabywcą papieru dłużnego. Papiery dłużne zwykle cechują się wysoka płynnością i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym

Czym jest Papiery dłużne znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pasywa:
Co oznacza Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów papiery dłużne.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą papiery dłużne.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru papiery dłużne.
Znaczenie Przywileje Emerytalne:
Co oznacza Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury papiery dłużne.
Znaczenie Początek Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza W ubezpieczeniach indywidualnych przypada on dziennie wskazany w polisie papiery dłużne.