Czy przydatne?

Wartościowy Papier co to znaczy

Definicja PAPIER WARTOŚCIOWY: Dokument uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle

Czym jest Papier wartościowy znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów papier wartościowy.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą papier wartościowy.
Znaczenie Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (POK/POF):
Co oznacza Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy papier wartościowy.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń papier wartościowy.
Znaczenie Powszechne Towarzystwa Emerytalne:
Co oznacza Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich papier wartościowy.