Czy przydatne?

Administracyjne Opłaty co to znaczy

Definicja OPŁATY ADMINISTRACYJNE: Koszty za obsługę ubezpieczenia pobierane od składki wpłaconej poprzez ubezpieczającego

Czym jest Opłaty administracyjne znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Obligacja:
Co oznacza potwierdzający zobowiązanie remitenta - a więc instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w Ustalonych terminach odsetek od obligacji i w terminie wykupu ich wartości nominalnej opłaty administracyjne.
Znaczenie Ograniczenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia opłaty administracyjne.
Znaczenie Opłaty Za Zmiany W Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki opłaty administracyjne.
Znaczenie Odkupienie:
Co oznacza uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu opłaty administracyjne.
Znaczenie OWU:
Co oznacza Zobacz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia opłaty administracyjne.