Czy przydatne?

Manipulacyjna Opłata co to znaczy

Definicja OPŁATA MANIPULACYJNA: Zapłata pobierana jednokrotnie od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Zapłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem inwestowanych kwot z uwzględnieniem akumulacji wpłat

Czym jest Opłata manipulacyjna znaczenie w Znaczenie definicji O .


Znaczenie Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.
Znaczenie Opłaty za zmiany w działalności inwestycyjnej
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki.
Znaczenie Okres ubezpieczenia
Co oznacza Chwilę na jaki została zawarta umowa.
Znaczenie Ochrona realnej wartości kapitału
Co oznacza Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację.
Znaczenie Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
Co oznacza Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (jeśli jest osobą prawną) albo w terminie 30 dni, jeśli jest osobą fizyczną. Po.