Czy przydatne?

Manipulacyjna Opłata co to znaczy

Definicja OPŁATA MANIPULACYJNA: Zapłata pobierana jednokrotnie od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Zapłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem inwestowanych kwot z uwzględnieniem akumulacji wpłat

Czym jest Opłata manipulacyjna znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Ochrona Realnej Wartości Kapitału:
Co oznacza Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację opłata manipulacyjna.
Znaczenie Obligacje Skarbowe:
Co oznacza Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie poprzez posiadacza prawa do uzyskania w ustalonych terminach odsetek i wartości nominalnej obligacji. Do chwili obecnej emitowano obligacje o opłata manipulacyjna.
Znaczenie Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE):
Co oznacza działalność polegającą na gromadzeniu części składek emerytalnych (około 1/3) i ich inwestowaniu z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla Członków OFE po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego opłata manipulacyjna.
Znaczenie OWU:
Co oznacza Zobacz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia opłata manipulacyjna.
Znaczenie Ochrona Tymczasowa:
Co oznacza na wypadek Zgonu w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku obowiązuje od dnia kolejnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas trwania wynosi maksymalnie 60 dni opłata manipulacyjna.