Czy przydatne?

Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń co to znaczy

Definicja OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia

Czym jest Ograniczenie znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE):
Co oznacza działalność polegającą na gromadzeniu części składek emerytalnych (około 1/3) i ich inwestowaniu z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla Członków OFE po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Znaczenie Obligacje Skarbowe:
Co oznacza Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie poprzez posiadacza prawa do uzyskania w ustalonych terminach odsetek i wartości nominalnej obligacji. Do chwili obecnej emitowano obligacje o ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Znaczenie OWU:
Co oznacza Zobacz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Znaczenie Obligacja:
Co oznacza potwierdzający zobowiązanie remitenta - a więc instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w Ustalonych terminach odsetek od obligacji i w terminie wykupu ich wartości nominalnej ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU):
Co oznacza ubezpieczenia (w skrócie OWU) to zasady na jakich działa dane ubezpieczenie. Opisane są w nich prawa i wymagania każdej ze stron umowy ubezpieczenia, jest to zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.