Czy przydatne?

Ubezpieczeniowa Ochrona co to znaczy

Definicja OCHRONA UBEZPIECZENIOWA: Ochrona, jaką gwarantuje zakład ubezpieczeń, odpowiednio z uwarunkowaniami ustalonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę

Czym jest Ochrona ubezpieczeniowa znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Obligacja:
Co oznacza potwierdzający zobowiązanie remitenta - a więc instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w Ustalonych terminach odsetek od obligacji i w terminie wykupu ich wartości nominalnej ochrona ubezpieczeniowa.
Znaczenie Opłaty Za Zmiany W Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki ochrona ubezpieczeniowa.
Znaczenie Okres Ubezpieczenia:
Co oznacza Chwilę na jaki została zawarta umowa ochrona ubezpieczeniowa.
Znaczenie Opłata Manipulacyjna:
Co oznacza Zapłata pobierana jednokrotnie od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Zapłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem inwestowanych kwot z uwzględnieniem akumulacji wpłat ochrona ubezpieczeniowa.
Znaczenie OWU:
Co oznacza Zobacz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa.