Czy przydatne?

Skarbowe Obligacje co to znaczy

Definicja OBLIGACJE SKARBOWE: Emitowane poprzez Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie poprzez posiadacza prawa do uzyskania w ustalonych terminach odsetek i wartości nominalnej obligacji. Do chwili obecnej emitowano obligacje o okresie wykupu do 10 lat. Uważane za bezpieczne z racji na osobę emitenta

Czym jest Obligacje Skarbowe znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Odstąpienie Od Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (jeśli jest osobą prawną) albo w terminie 30 dni, jeśli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu obligacje skarbowe.
Znaczenie Ochrona Ubezpieczeniowa:
Co oznacza Ochrona, jaką gwarantuje zakład ubezpieczeń, odpowiednio z uwarunkowaniami ustalonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę obligacje skarbowe.
Znaczenie Opłaty Administracyjne:
Co oznacza Koszty za obsługę ubezpieczenia pobierane od składki wpłaconej poprzez ubezpieczającego obligacje skarbowe.
Znaczenie Opłata Likwidacyjna:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia obligacje skarbowe.
Znaczenie Opłaty Za Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata za kierowanie poprzez zakład ubezpieczeń składką obligacje skarbowe.