Czy przydatne?

Obligacja co to znaczy

Definicja OBLIGACJA: Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie remitenta - a więc instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w Ustalonych terminach odsetek od obligacji i w terminie wykupu ich wartości nominalnej

Czym jest Obligacja znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Okres Ubezpieczenia:
Co oznacza Chwilę na jaki została zawarta umowa obligacja.
Znaczenie Ochrona Ubezpieczeniowa:
Co oznacza Ochrona, jaką gwarantuje zakład ubezpieczeń, odpowiednio z uwarunkowaniami ustalonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę obligacja.
Znaczenie Opłata Likwidacyjna:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia obligacja.
Znaczenie Odkupienie:
Co oznacza uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu obligacja.
Znaczenie Obligacje Komercyjne Przedsiębiorstw:
Co oznacza Długoterminowe papiery dłużne emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Ryzyko zależne od emitenta obligacja.