Czy przydatne?

Pracy Do Niezdolność co to znaczy

Definicja NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY: Całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości. Termin związany z dodatkowym ubezpieczeniem przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy

Czym jest Niezdolność do pracy znaczenie w Znaczenie definicji N .

Znaczenie NIF:
Co oznacza Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI niezdolność do pracy.
Znaczenie Nieszczęśliwy Wypadek:
Co oznacza Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł niezdolność do pracy.
Znaczenie Nabycie:
Co oznacza Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora niezdolność do pracy.
Znaczenie Numer Wiodący:
Co oznacza ma swój numer ewidencyjny. Jeżeli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile niezdolność do pracy.