Czy przydatne?

Wypadek Nieszczęśliwy co to znaczy

Definicja NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK: Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł

Czym jest Nieszczęśliwy wypadek znaczenie w Znaczenie definicji N .

Znaczenie NIF:
Co oznacza Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI nieszczęśliwy wypadek.
Znaczenie Numer Wiodący:
Co oznacza ma swój numer ewidencyjny. Jeżeli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile nieszczęśliwy wypadek.
Znaczenie Nabycie:
Co oznacza Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora nieszczęśliwy wypadek.
Znaczenie Niezdolność Do Pracy:
Co oznacza niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości. Termin związany z dodatkowym ubezpieczeniem nieszczęśliwy wypadek.