Czy przydatne?

Limit zaangażowania (Limit inwestycyjny) co to znaczy

Definicja LIMIT ZAANGAŻOWANIA (LIMIT INWESTYCYJNY): Ograniczenie lokowania określonej części aktywów w jeden instrument finansowy albo zaangażowania w jednym podmiocie

Czym jest Limit zaangażowania (Limit znaczenie w Znaczenie definicji L .