Czy przydatne?

Zamiana Konwersja co to znaczy

Definicja KONWERSJA (ZAMIANA): Operacja, przy użyciu której opierając się na jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przezto samo towarzystwo. Operacja ta może być dokonywana jedynie między funduszami, których statuty dopuszczają taką sposobność

Czym jest Konwersja (zamiana znaczenie w Znaczenie definicji K .

Znaczenie Kapitał Początkowy:
Co oznacza zostanie wyliczony dziennie 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie konwersja (zamiana).
Znaczenie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych (KNUiFE):
Co oznacza rządowej. Do jego fundamentalnych zadań należą: 1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego konwersja (zamiana).
Znaczenie Komisja Papierów Wartościowych I Giełd KPWiG:
Co oznacza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, organizacja powołana do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego i ochrony interesów inwestorów konwersja (zamiana).
Znaczenie Koszty Akwizycji:
Co oznacza Bezpośrednie wydatki zakładu ubezpieczeń powiązane zawarciem umowy konwersja (zamiana).
Znaczenie Karencja:
Co oznacza terminu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń, gdy ubezpieczony spodziewa konwersja (zamiana).