Czy przydatne?

Jednostka uczestnictwa w funduszu co to znaczy

Definicja JEDNOSTKA UCZESTNICTWA W FUNDUSZU: Jednostki o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu

Czym jest Jednostka uczestnictwa w znaczenie w Znaczenie definicji J .


Znaczenie Jednostka rozrachunkowa
Co oznacza Instrument oznaczający rozmiar udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej.
Znaczenie Jednostka Uczestnictwa
Co oznacza Prawo uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu. Fundusze oferują różne typy jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat.