Czy przydatne?

Uczestnictwa Jednostka co to znaczy

Definicja JEDNOSTKA UCZESTNICTWA: Prawo uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu.
Fundusze oferują różne typy jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych albo/i wysokością wynagrodzenia za kierowanie albo/i ekipą odbiorców.
Fundusze zarządzane poprzez TFI PZU Spółka akcyjna oferują poniżej przedstawione typy jednostek uczestnictwa: A - przydzielone dla wszystkich klientów, D, E - zbywane są wyłącznie na uwarunkowaniach Dodatkowych Programów Inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu jednostek uczestnictwa, I - przydzielone dla osób, które zainwestują kwotę przynajmniej 250 000 zł. (dystrybucja jednostek uczestnictwa typu I rozpocznie się 1 marca 2004 roku)

Czym jest Jednostka Uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji J .

Znaczenie Jednostka Uczestnictwa W Funduszu:
Co oznacza Jednostki o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu jednostka uczestnictwa.
Znaczenie Jednostka Rozrachunkowa:
Co oznacza oznaczający rozmiar udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która określana jest w każdym dniu roboczym zależy jednostka uczestnictwa.