Czy przydatne?

Płatności Okres Gwarantowany co to znaczy

Definicja GWARANTOWANY OKRES PŁATNOŚCI: Moment ustalony w umowie z Zakładem Emerytalnym (przynajmniej 10 lat). W razie Zgonu świadczeniobiorcy (emeryta) przed upływem okresu objętego gwarancją, jego emerytura będzie wypłacana innej osobie, wskazanej poprzez emeryta w umowie emerytalnej, do końca tego okresu

Czym jest Gwarantowany Okres Płatności znaczenie w Znaczenie definicji G .

Znaczenie Giełda Papierów Wartościowych (GPW):
Co oznacza wartościowych jest miejscem, gdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Właściwością GPW jest dematerializacja obrotu, co oznacza, Iż obrót dzieje gwarantowany okres płatności.
Znaczenie Grupa Dystrybucyjna:
Co oznacza Zespół agentów kierowany poprzez agenta koordynatora gwarantowany okres płatności.