Czy przydatne?

Emitent co to znaczy

Definicja EMITENT: Podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być na przykład Skarb Państwa, bank, firma akcyjna

Czym jest Emitent znaczenie w Znaczenie definicji E .

Znaczenie Emerytura:
Co oznacza socjalne wypłacane z Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich regulaminach. W perspektywie świadczenie wypłacane z dwóch źródeł obowiązkowych FUS-u emitent.
Znaczenie Europejski Komitet Ds. Ubezpieczeń:
Co oznacza Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA) jest organizacją zrzeszającą narodowe związki ubezpieczycieli z krajów UE i kilku innych wybranych państw emitent.