Czy przydatne?

Akwizycyjna Działalność co to znaczy

Definicja DZIAŁALNOŚĆ AKWIZYCYJNA: Wszelka działalność zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie przy ich zawieraniu

Czym jest Działalność akwizycyjna znaczenie w Znaczenie definicji D .