Czy przydatne?

Dywersyfikacja co to znaczy

Definicja DYWERSYFIKACJA: Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat

Czym jest Dywersyfikacja znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Dystrybutor:
Co oznacza Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa dywersyfikacja.
Znaczenie Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia:
Co oznacza Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe dywersyfikacja.
Znaczenie Doradca Inwestycyjny:
Co oznacza Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd dywersyfikacja.
Znaczenie Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia):
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane dywersyfikacja.
Znaczenie Działalność Lokacyjna:
Co oznacza OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY dywersyfikacja.