Czy przydatne?

Dystrybutor co to znaczy

Definicja DYSTRYBUTOR: Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Czym jest Dystrybutor znaczenie w Znaczenie definicji D .