Czy przydatne?

Dystrybutor co to znaczy

Definicja DYSTRYBUTOR: Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Czym jest Dystrybutor znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Depozytariusz:
Co oznacza Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu dystrybutor.
Znaczenie Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia:
Co oznacza Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe dystrybutor.
Znaczenie Dywersyfikacja:
Co oznacza Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat dystrybutor.
Znaczenie Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia):
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane dystrybutor.
Znaczenie Dłużne Papiery Wartościowe:
Co oznacza Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców dystrybutor.