Czy przydatne?

Wartościowe Papiery Dłużne co to znaczy

Definicja DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE: Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców

Czym jest Dłużne papiery wartościowe znaczenie w Znaczenie definicji D .