Czy przydatne?

Depozytariusz co to znaczy

Definicja DEPOZYTARIUSZ: Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu

Czym jest Depozytariusz znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Dywersyfikacja:
Co oznacza Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat depozytariusz.
Znaczenie Działalność Akwizycyjna:
Co oznacza zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie depozytariusz.
Znaczenie Dłużne Papiery Wartościowe:
Co oznacza Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców depozytariusz.
Znaczenie Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia):
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane depozytariusz.
Znaczenie Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia:
Co oznacza Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe depozytariusz.