Czy przydatne?

Czas trwania umowy ubezpieczenia co to znaczy

Definicja CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA: Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach

Czym jest Czas trwania umowy znaczenie w Znaczenie definicji C .


Znaczenie Cesja
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję.
Znaczenie Certyfikat inwestycyjny
Co oznacza Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte.
Znaczenie Częściowe trwałe inwalidztwo
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej.
Znaczenie Cena nabycia jednostki uczestnictwa
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO)
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy.