Czy przydatne?

Czas trwania umowy ubezpieczenia co to znaczy

Definicja CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA: Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach

Czym jest Czas trwania umowy znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cena nabycia jednostki uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA.
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA.
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA.
Znaczenie Całkowite trwałe inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała wywołane niefortunnym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakikolwiek zawodzie i do samodzielnej egzystencji poprzez przynajmniej 12 miesięcy CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO):
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA.