Czy przydatne?

Cesjonariusz co to znaczy

Definicja CESJONARIUSZ: Osoba uprawniona do odbioru świadczenia

Czym jest Cesjonariusz znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO):
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy cesjonariusz.
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona cesjonariusz.
Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego cesjonariusz.
Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa cesjonariusz.
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję cesjonariusz.