Czy przydatne?

Cesja co to znaczy

Definicja CESJA: Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję

Czym jest Cesja znaczenie w Znaczenie definicji C .


Znaczenie Cesjonariusz
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia.
Znaczenie Całkowite trwałe inwalidztwo
Co oznacza Uszkodzenie ciała wywołane niefortunnym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakikolwiek zawodzie i do samodzielnej egzystencji.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO)
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy.
Znaczenie Cedent
Co oznacza Osoba ubezpieczona.
Znaczenie Częściowe trwałe inwalidztwo
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej.