Czy przydatne?

Cesja co to znaczy

Definicja CESJA: Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję

Czym jest Cesja znaczenie w Znaczenie definicji C .


Znaczenie Całkowite trwałe inwalidztwo
Co oznacza Uszkodzenie ciała wywołane niefortunnym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakikolwiek zawodzie i do samodzielnej egzystencji.
Znaczenie Certyfikat inwestycyjny
Co oznacza Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte.
Znaczenie Cesjonariusz
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO)
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy.
Znaczenie Czas trwania umowy ubezpieczenia
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach.