Czy przydatne?

Cena nabycia jednostki uczestnictwa co to znaczy

Definicja CENA NABYCIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czym jest Cena nabycia jednostki znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach cena nabycia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona cena nabycia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa cena nabycia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach cena nabycia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję cena nabycia jednostki uczestnictwa.