Czy przydatne?

Cedent co to znaczy

Definicja CEDENT: Osoba ubezpieczona

Czym jest Cedent znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję cedent.
Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa cedent.
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia cedent.
Znaczenie Certyfikat Inwestycyjny:
Co oznacza jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych cedent.
Znaczenie Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach cedent.