Czy przydatne?

Bilans co to znaczy

Definicja BILANS: Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień

Czym jest Bilans znaczenie w Znaczenie definicji B .


Znaczenie Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym
Co oznacza Założona poprzez właściciela rejestru albo jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania ustalonych działań na rejestrze (na przykład.
Znaczenie Bank Depozytariusz
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu.
Znaczenie Bessa (Rynek Niedźwiedzia)
Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym.
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta.
Znaczenie Bony Skarbowe
Co oznacza Krótkoterminowy papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych.