Czy przydatne?

Depozytariusz Bank co to znaczy

Definicja BANK DEPOZYTARIUSZ: Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu

Czym jest Bank Depozytariusz znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Broker:
Co oznacza prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt bank depozytariusz.
Znaczenie Bilans:
Co oznacza Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień bank depozytariusz.
Znaczenie Bessa (Rynek Niedźwiedzia):
Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym bank depozytariusz.
Znaczenie Bony Komercyjne, Komunalne:
Co oznacza Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta bank depozytariusz.
Znaczenie Bony Skarbowe:
Co oznacza papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę bank depozytariusz.