Czy przydatne?

Audytor co to znaczy

Definicja AUDYTOR: Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową spółki

Czym jest Audytor znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Agent Transferowy:
Co oznacza Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu audytor.
Znaczenie Alokacja:
Co oznacza Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje audytor.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania audytor.
Znaczenie Aktywa Otwartego Funduszu:
Co oznacza zebranych poprzez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki przeliczane są na jednostki audytor.
Znaczenie Analiza Portfelowa:
Co oznacza Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka audytor.