Czy przydatne?

Audytor co to znaczy

Definicja AUDYTOR: Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową spółki

Czym jest Audytor znaczenie w Znaczenie definicji A .


Znaczenie Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny)
Co oznacza Kwestionariusz wypełniany poprzez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, w odniesieniu aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób i tym podobne.
Znaczenie Aktywa
Co oznacza Wartość majątku spółki.
Znaczenie Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa
Co oznacza Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny.
Znaczenie Analiza fundamentalna
Co oznacza Badanie wykorzystywana do ustalenia opłacalności inwestycji w akcje firmy opierając się na oceny firmy - emitenta.
Znaczenie Aktuariusz
Co oznacza Specjalista w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy.