Czy przydatne?

Portfelowa Analiza co to znaczy

Definicja ANALIZA PORTFELOWA: Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka

Czym jest Analiza portfelowa znaczenie w Znaczenie definicji A .


Znaczenie Aktywa netto funduszu
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania.
Znaczenie Audytor
Co oznacza Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich.
Znaczenie Aktywa
Co oznacza Wartość majątku spółki.
Znaczenie Agent ubezpieczeniowy
Co oznacza Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję.
Znaczenie Aktywa Otwartego Funduszu
Co oznacza Wartość pieniędzy zebranych poprzez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład.