Czy przydatne?

Ubezpieczeniowy Agent co to znaczy

Definicja AGENT UBEZPIECZENIOWY: Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję

Czym jest Agent ubezpieczeniowy znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa:
Co oznacza Wartość majątku spółki agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Akcja:
Co oznacza finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Analiza Makroekonomiczna:
Co oznacza Badanie obejmująca  stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Aktuariusz:
Co oznacza dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw agent ubezpieczeniowy.
Znaczenie Aktywa Funduszu:
Co oznacza Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw agent ubezpieczeniowy.