Czy przydatne?

Transferowy Agent co to znaczy

Definicja AGENT TRANSFEROWY: Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu

Definicja Alokacja:
Co to jest Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje agent transferowy co to jest.
Definicja Agent / Akwizytor:
Co to jest Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego agent transferowy definicja.
Definicja Aktywa:
Co to jest Wartość majątku spółki agent transferowy co znaczy.
Definicja Aktywa Otwartego Funduszu:
Co to jest zebranych poprzez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki przeliczane są na jednostki agent transferowy słownik.
Definicja Agent Ubezpieczeniowy:
Co to jest Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję agent transferowy znaczenie.

Czym jest Agent Transferowy znaczenie w Znaczenie definicji A .

  • Dodano:
  • Autor: