Czy przydatne?

Akwizytor Agent co to znaczy

Definicja AGENT / AKWIZYTOR: Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego

Czym jest Agent / Akwizytor znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa Otwartego Funduszu:
Co oznacza zebranych poprzez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki przeliczane są na jednostki agent / akwizytor.
Znaczenie Akcja:
Co oznacza finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto agent / akwizytor.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania agent / akwizytor.
Znaczenie Analiza Fundamentalna:
Co oznacza Badanie wykorzystywana do ustalenia opłacalności inwestycji w akcje firmy opierając się na oceny firmy - emitenta agent / akwizytor.
Znaczenie Alokacja:
Co oznacza Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje agent / akwizytor.