Czy przydatne?

Akwizytor Agent co to znaczy

Definicja AGENT / AKWIZYTOR: Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego

Czym jest Agent / Akwizytor znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktuariusz:
Co oznacza dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw agent / akwizytor.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania agent / akwizytor.
Znaczenie Audytor:
Co oznacza do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza agent / akwizytor.
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję agent / akwizytor.
Znaczenie Ankieta Zdrowotna (Wniosek Medyczny):
Co oznacza wypełniany poprzez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, w odniesieniu aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób i tym podobne Wiadomości te używane są do oceny stopnia ryzyka agent / akwizytor.