Czy przydatne?

Definicja Ognia Zarzewie

Co oznacza ZARZEWIE OGNIA: żarzące się węgle, żar, iskry, żagwie i tym podobne mające odpowiednią pojemność cieplną i adekwatnie wysoką temperaturę zdolną do podtrzymania procesu spalania albo zdolną doprowadzić do stworzenia nowego pożaru, albo stworzenia pożaru wtórnego

Czym jest ZARZEWIE OGNIA znaczenie w Słownik definicji Z .

ZNACZENIE ZAMIAR TAKTYCZNY:
Co oznacza ustalenie celów działania taktycznego, ich kolejności i sposobów ich realizacji zarzewie ognia.
ZNACZENIE ŻAR:
Co oznacza 1) materiał palny spalający się bezpłomieniwo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie zarzewie ognia.
ZNACZENIE ZMIANA SŁUŻBOWA:
Co oznacza zespół ratowników pełniących służbę w układzie zmianowym, podzielonych na sekcje,zastępy i roty zarzewie ognia.
ZNACZENIE ZAGROŻENIE POŻAROWE:
Co oznacza zespół czynników ustalonych należytymi wyznacznikami,mających wpływ na sposobność stworzenia i rozprzestrzeniania się pożarów zarzewie ognia.
ZNACZENIE ZASTĘP:
Co oznacza pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, zaopatrzony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego zarzewie ognia.