Czy przydatne?

Definicja Czynny Powierzchniowo Środek

Co oznacza ŚRODEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY: substancja dodawana do cieczy w celu polepszenia jej umiejętności zwilżającej, jest to obniżenie napięcia powierzchniowego

Czym jest ŚRODEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY znaczenie w Słownik definicji S .

ZNACZENIE SZTAB AKCJI:
Co oznacza pomocniczy organ kierujacego działaniami ratowniczymi środek powierzchniowo czynny.
ZNACZENIE STANOWISKO KIEROWANIA (PA, RSK, WSKR, KCKR):
Co oznacza zapewniona jest sposobność dysponowania jednostkami straży pożarnych, organizowanie i koordynowanie działań ratowniczych, prowadzenie działalności operacyjno-technicznej i współdziałania z innymi środek powierzchniowo czynny.
ZNACZENIE STANOWISKO DOWODZENIA:
Co oznacza miejsce pracy prowadzącego działaniami ratowniczo-gaśniczymi środek powierzchniowo czynny.
ZNACZENIE STANOWISKO BOJOWE:
Co oznacza miejsce,gdzie ratownik wykonuje określone działania wynikające z potrzeb akcji środek powierzchniowo czynny.
ZNACZENIE SEKCJA:
Co oznacza pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od dziewięciu do 12 ratowników, w tym dowódca środek powierzchniowo czynny.