Czy przydatne?

Definicja Całkowite Spalanie

Co oznacza SPALANIE CAŁKOWITE: reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, w trakcie której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Wytworem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla

Czym jest SPALANIE CAŁKOWITE znaczenie w Słownik definicji S .

ZNACZENIE SZYK OKRĄŻAJĄCY:
Co oznacza rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru spalanie całkowite.
ZNACZENIE STANOWISKO GAŚNICZE RUCHOME:
Co oznacza stanowisko ze zdolnością manewrowania i przemieszczania się spalanie całkowite.
ZNACZENIE SAGAN:
Co oznacza topór strażacki spalanie całkowite.
ZNACZENIE SYTUACJA POŻAROWA:
Co oznacza stan rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru w danym momencie spalanie całkowite.
ZNACZENIE STANOWISKO GAŚNICZE RÓWNE:
Co oznacza usytuowane na poziomie ogniska pożaru spalanie całkowite.