Czy przydatne?

Definicja Łuna

Co oznacza ŁUNA: odblask pożaru widoczny nad horyzontem

Czym jest ŁUNA znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU:
Co oznacza droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu łuna.
ZNACZENIE LINIA ZASILAJĄCA:
Co oznacza linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy łuna.
ZNACZENIE LPG (Liquefied Petroleum Gas):
Co oznacza skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu łuna.
ZNACZENIE LOKALIZACJA POŻARU:
Co oznacza powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania łuna.
ZNACZENIE LOGGIA:
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku łuna.