Czy przydatne?

Definicja Elektryczny Łuk

Co oznacza ŁUK ELEKTRYCZNY: zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w wyniku przebicia warstwy zjonizowanego powietrza albo gazu pomiędzy częściami urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zjawisku towarzyszy mocne białe światło i wysoka temp. (powyżej 3000$deg;C). Łuk elektryczny jest zdolny do zapalenia wszystkich materiałów palnych i spowodowania pożaru

Czym jest ŁUK ELEKTRYCZNY znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE ŁUNA:
Co oznacza odblask pożaru widoczny nad horyzontem łuk elektryczny.
ZNACZENIE LNG (Liquefied Natural Gas):
Co oznacza naturalny. Głownym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest także z dwutlenku węgla i siarkowodoru łuk elektryczny.
ZNACZENIE LINIA ZASILAJĄCA:
Co oznacza linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy łuk elektryczny.
ZNACZENIE LOGGIA:
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku łuk elektryczny.
ZNACZENIE LOKALIZACJA POŻARU:
Co oznacza powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania łuk elektryczny.