Czy przydatne?

Definicja Elektryczny Łuk

Co oznacza ŁUK ELEKTRYCZNY: zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w wyniku przebicia warstwy zjonizowanego powietrza albo gazu pomiędzy częściami urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zjawisku towarzyszy mocne białe światło i wysoka temp. (powyżej 3000$deg;C). Łuk elektryczny jest zdolny do zapalenia wszystkich materiałów palnych i spowodowania pożaru

Czym jest ŁUK ELEKTRYCZNY znaczenie w Słownik definicji L .