Czy przydatne?

Definicja Pożaru Lokalizacja

Co oznacza LOKALIZACJA POŻARU: powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania

Czym jest LOKALIZACJA POŻARU znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE ŁUNA:
Co oznacza odblask pożaru widoczny nad horyzontem lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE LINIA ZASILAJĄCA:
Co oznacza linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE LOGGIA:
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU:
Co oznacza droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE ŁUK ELEKTRYCZNY:
Co oznacza prądu elektrycznego w wyniku przebicia warstwy zjonizowanego powietrza albo gazu pomiędzy częściami urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zjawisku towarzyszy mocne białe światło i wysoka lokalizacja pożaru.