Czy przydatne?

Definicja Pożaru Lokalizacja

Co oznacza LOKALIZACJA POŻARU: powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania

Czym jest LOKALIZACJA POŻARU znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE LOGGIA:
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE LNG (Liquefied Natural Gas):
Co oznacza naturalny. Głownym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest także z dwutlenku węgla i siarkowodoru lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE LINIA ZASILAJĄCA:
Co oznacza linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE LPG (Liquefied Petroleum Gas):
Co oznacza skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu lokalizacja pożaru.
ZNACZENIE ŁUK ELEKTRYCZNY:
Co oznacza prądu elektrycznego w wyniku przebicia warstwy zjonizowanego powietrza albo gazu pomiędzy częściami urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zjawisku towarzyszy mocne białe światło i wysoka lokalizacja pożaru.