Czy przydatne?

Definicja Loggia

Co oznacza LOGGIA: wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku

Czym jest LOGGIA znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE LNG (Liquefied Natural Gas):
Co oznacza naturalny. Głownym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest także z dwutlenku węgla i siarkowodoru loggia.
ZNACZENIE LINIA ZASILAJĄCA:
Co oznacza linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy loggia.
ZNACZENIE LPG (Liquefied Petroleum Gas):
Co oznacza skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu loggia.
ZNACZENIE LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU:
Co oznacza droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu loggia.
ZNACZENIE ŁUNA:
Co oznacza odblask pożaru widoczny nad horyzontem loggia.