Czy przydatne?

Definicja LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU

Co oznacza LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU: droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu

Czym jest LINIOWA PRĘDKOŚĆ znaczenie w Słownik definicji L .

ZNACZENIE LNG (Liquefied Natural Gas):
Co oznacza naturalny. Głownym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest także z dwutlenku węgla i siarkowodoru liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.
ZNACZENIE LOKALIZACJA POŻARU:
Co oznacza powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.
ZNACZENIE ŁUK ELEKTRYCZNY:
Co oznacza prądu elektrycznego w wyniku przebicia warstwy zjonizowanego powietrza albo gazu pomiędzy częściami urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zjawisku towarzyszy mocne białe światło i wysoka liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.
ZNACZENIE ŁUNA:
Co oznacza odblask pożaru widoczny nad horyzontem liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.
ZNACZENIE LOGGIA:
Co oznacza wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona poprzez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.