Czy przydatne?

Definicja Kotew

Co oznacza KOTEW: pręt stalowy wykorzystywany do wzmocnienia połączeń konstrukcyjnych przedmiotów budowlanych

Czym jest KOTEW znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KOORDYNACJA:
Co oznacza uzgodnione współdziałanie kotew.
ZNACZENIE KOLEKTOR:
Co oznacza kluczowa rura zbiorcza sporych rozmiarów z szeregiem odgałęzień przydzielonych do zbierania albo rozdzielania cieczy, gazów kotew.
ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra kotew.
ZNACZENIE KIEROWANIE STRATEGICZNE:
Co oznacza ustalenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych lub siły kotew.
ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kotew.