Czy przydatne?

Definicja Korelacja

Co oznacza KORELACJA: wzajemne powiązanie działania

ZNACZENIE KARY PORZĄDKOWE:
Co oznacza środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie korelacja co to jest.
ZNACZENIE KIEROWANIE INTERWENCYJNE:
Co oznacza strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo korelacja definicja.
ZNACZENIE KONDENSACJA:
Co oznacza 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz korelacja co znaczy.
ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra korelacja słownik.
ZNACZENIE KALKULACJA:
Co oznacza obliczanie szans; przemyśliwanie, planowanie, rozważanie dotyczące ustalania potrzebnych sił i środków do przeprowadzania efektywnych działań bojowych korelacja znaczenie.

Czym jest KORELACJA znaczenie w Słownik definicji K .

  • Dodano:
  • Autor: